KEMİK, EKLEM AĞRILARI ve ALKALİ MİNERAL SİTRAT

Kemik, Eklem Ağrıları Hakkında

Halk arasında ‘Kireçlenme’ olarak bilinen ‘Osteoartrit’ ağırlık taşıyan eklemlerin yaşlanmaya bağlı olarak zarar görmesidir.. En sık romatizmal hastalıklarından biridir. Eklemlerin iç yüzünü kaplayan kıkırdağın harap olması, kaybolması sonucu kemikler birbiri üzerine biner ve aşınma sonucu ağrı meydana getirir. Eklem kıkırdağının kaybı ve eklem çevresindeki kemiğin yeniden şekillenmesi ile karakterize çok faktörlü, yavaş ilerleme gösteren, müzmin bir hastalıktır. Özellikle yük taşıyan eklemlerde ilerleyici olarak ortaya çıkmaktadır. 

Osteoartrit genellikle yaş ilerledikçe ortaya çıkar ve yaşlı hastalarda kas iskelet sisteminden kaynaklanan sorunlar ve ağrının en sık nedenidir. Hastalığın oluşum biçimi tam olarak anlaşılamamıştır. Genetik, yaş, şişmanlık, cinsiyet, artmış kemik yoğunluğu, eklem gevşekliği ve ekleme aşırı yüklenme bilinen risk faktörleridir. Aşırı kilo diz osteoartriti için önemli bir risk faktörüdür. Aşırı kilo sadece yük taşıyan eklemlerde yükü arttırmaz; ayrıca duruşu, yürüyüşü ve fiziksel aktivite düzeylerini de değiştirerek eklem yapısında bozulmaya neden olur. Kireçlenme kıkırdaktan başlar, kıkırdak altındaki kemiği, eklem kapsülünü ve eklem çevresindeki bağları etkiler. Hatta ağrıdan dolayı kullanılamayan kaslarda incelmeler ve sertleşmeler olur.

Eklemlerde ağrı ve tutukluk hastalığın ilk belirtisidir. Kireçlenmenin en önemli özelliği ağrıdır. Daha çok eklem kullanıldığı zaman ağrı artar, dinlenme halinde azalır. Hastalık bazen hiçbir belirti vermeden ilerleyebilir. Bazen de hastalık belirtileri olduğu halde röntgen filmleri normal olabilir. Hastalık ilerledikçe eklem hareketleri kısıtlanır yürümek ve merdiven inmek-çıkmak zorlaşır. Eklem içinde, dizin arkasında ve eklemin ön tarafında iltihaplı şişkinlikler olabilir.


Alkali Mineral Sitratlar ve Eklem Ağrıları 

β-endorfinler, canlılarda birçok vücut fonksiyonunun oluşmasında etkili bir hormondur. Ağrı kesici özelliği ile organizmanın strese cevabı olarak değerlendirilen β-endorfin, vücuttaki diğer hormonlarla etkileşerek hormonal sistemin düzenlenmesinin yanında, hormonal sistem ile diğer sistemler arasında düzenleyici ve modulator görevler üstlenmiştir. β-endorfinler, beyinde ve perifer organlarda sentezlenen ve en belirgin özelliği ağrı kesmek olan polipeptid yapısında moleküllerdir. 

Alkali ortamda plazma β-endorfin seviyesi önemli ölçüde arttığı yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Az sayıdaki deneysel çalışmada β-endorfin ve onun opioid reseptör sisteminin enflamatuar süreçlerin fizyopatolojisinde rol oynadığı gösterilmiştir. Bu nedenle kemik eklem ağrılarını azaltmak için mineral sitrat takviyeleri ile ortamı alkali yapıp, β-endorfin seviyeleri arttırılmalıdır.

(Alkaline Mineral Supplementation Decreases Pain in Rheumatoid Arthritis Patients: A Pilot Study).

(Supplementation with alkaline minerals reduces symptoms in patients with cronic low back pain)

(The Alkaline Diet: Is There Evidence That an Alkaline pH Diet Benefits Health?)

İnsan vücudundaki kemiklerin, kıkırdakların ve eklemlerin birleşerek oluşturduğu sisteme iskelet sistemi denir. İskelet sistemi kemik doku ve kıkırdak dokudan oluşmuştur. İskelet sistemindeki kemik doku, kemikleri ve eklemleri oluşturur. 

Bağ doku yapısında olan kıkırdak kemiğe sıkıca yapışıktır ve kalınlığı eklemin yerine göre 1-6 mm arasında değişir. Eklem yüzlerinin birbiri üzerinde hareketinden sorumludur. Görevi yük taşımak ve temas yüzeyi sağlamaktır. Eklem kıkırdağı sinir, damar ve lenfatik dokular içermez. Normal bir eklemde sağlıklı kıkırdak kısmı, sinovyal sıvı tarafından kayganlaştırılarak, kemiklerin rahatça hareketine izin verir. 

kemik_eklem_agrisi.jpg
ilaclar_decupe2.png