GUT HASTALIĞI ve ALKALİ MİNERAL SİTRAT

GUT Hastalığı

Ürik asitin atılma yeri genellikle böbreklerdir. Böbreklerde atılma sırasında bazı sorunlar yaşanabilir. Bu sorunların başında böbrek taşları gelir, öte yandan daha da tehlikelisi ürik asitin eklemlerin içinde birikmesidir. Ürik asit kristalleri, küçük iğnemsi kristallerdir ve eklem ve kas dokusunun içinde biriktiğinde bu durum yabancı cisim olarak algılanır ve vücut buna şiddetli bir ağrı ile tepki verir. Bu durum gut hastalığı olarak isimlendirilir.

Her ne kadar her hiperürisemili kişide gut hastalığı gelişmese de, ürik asit kristalinin gelişimi için hiperürisemi şarttır. Gut hastalığı, romatizma hastalıklarından sayılır. İlk belirgin bulgu yanan, kızarmış ve şişmiş bir eklemdir. En sıklıkla etkilenen eklem, ayağın büyük parmaklarının çıkıntılarıdır ve aslında temelde neredeyse her eklem Gut Hastalığına yakalanmış olabilir (bacaklar, ayaklar, diz, eller, parmaklar). Eklemlerin ve yumuşak kısımların enfekte olması dokularda ürik asit kristallerinin depolanması sebebiyle olur. Gut hastalığının oluşmasında kalıtsal faktörlerin yanı sıra özellikle yeme alışkanlıkları büyük rol oynamaktadır. Günlük beslenme alışkınlıklarımız ağrılı eklem enfeksiyonlarına yol açabilir. Bunun eşliğinde ateşlenme ile ciddi genel sağlık durumu bozuklukları meydana gelebilir. Ürik asit değerleri kanınızda sürekli olarak yüksek ise (Hiperürisemi, Yunancada: kanda fazla ürik asit demektir), bu şu anlama gelir:

Fazla ürik asit üretilmektedir veya vücuttan az atılmaktadır veya gıdalarla birlikte fazla alınmıştır. Böylelikle ürik asit kristalleri oluşur ve ağır enfeksiyon tepkileri meydana gelebilir. Gut Hastalığı atağı diye anılan, çok sancılı bir süreç olan durum yaşanabilir. Bu atakların ortaya çıkmasında geçirilen bir stres, hatta bir gün öncesinde yenilen protein ağırlıklı, mayalı içeceklerin bulunduğu bir yemek bile ertesi günü bir ağrı krizine dönüşebilir.


Gut Nasıl Oluşur?


Vücudumuzda oluşan artık maddeler, ürik aside dönüştürülerek atılır. Ürik asit pürin denilen maddelerin yıkım ürünüdür. Özellikle protein yapısındaki maddelerin atım şekli olan ürik asidin atılmasında bir sorun varsa ya da çok fazla üretiliyorsa bu madde vücutta birikir. Kanda bulunan miktarı artar. Bazen kanda yıllarca dolaşabileceği gibi bazen de farklı dokularda birikerek hastalığa dönüşebilir. Ürik asidin eklemlerde birikmesi sonucu burada iltihap oluşur ve gut dediğimiz hastalık ortaya çıkar.

Pürin metabolizmasının insanlardaki son ürünü ürik asittir. Pürin metabolizması DNA ve RNA sentezi açısından önem taşır. Nükleik asitler ve serbest pürin nükleotidlerinden ürik asite kadar giden yıkım aşamalarında, hipoksantin ve ksantin oluşur. Ksantin de, ksantin oksidaz enzimi aracılığıyla yıkılarak ürik asit meydana gelir. İnsanlarda, ürikaz enziminin yokluğundan dolayı ürik asit parçalanıp suda eriyen allantoine çevrilemez. Ürik asitin % 80’i böbreklerden atılır. Böbrekler dışında, ürik asitin % 20’si gastrointestinal sistemden atılır. Bazı durumlarda ürik asitin atılımında sorunlar yaşanır. Eğer idrarımız asit tarafa doğru kaymışsa, böbreklerde ürik asit atılımı azalır ve bunun sonucu olarak çeşitli dokularda birikerek gut denilen hastalığa da neden olur.

 Alkali Mineral Sitratların GUT Tedavisine Etkisi


Vücudumuzun doğal faaliyetleri 7.35- 7.45 gibi hafif bir alkali ortam gerektirir. Bu hafif alkali ortamdan sapma, idrar düzenleyici mekanizmada değişme yüzünden, kanda anormal ürik asit seviyelerini de içeren ciddi dengesizliklere neden olabilir.  Ürik asitin yeniden emilip kana verilme mekanizması ve bundan dolayı oluşabilecek kandaki fazla ürik asit miktarı, asit ortamlarda daha aktiftir. Oysa ürik asitin böbreklerden atılımı idrar pH’ı alkali olduğunda daha yüksektir. Fizyolojik pH (7.4) da ürik asitin yaklaşık olarak %98’i çözünür ve alkali idrarda ürik asitin yüksek çözünürlüğü, hiperürisemi riskini ve dolaylı olarak gut oluşma riskini azaltmaktadır. 

Sağlıklı bireylerde, idrar pH’ını belirlemede diyet çok önemlidir.  Ürik asitin vücutta birikmeden atılmasını sağlamak için alkali ortamı sağlamak gerekir. Bunun içinde mineral sitrat takviyesi kullanılması tavsiye edilir.

(Title: Roles of diets and dietary factors in the pathogenesis, management and prevention of abnormal serum uric acid levels)
 

"Kralların hastalığı ve hastalıkların kralı" olarak bilinen gut hastalığının, en azından Hipokrat zamanından beri birçok araştırmaya konu olduğu ve sayısız kişiyi etkilediği bilinmektedir. Özellikle protein içerikli maddelerin atım şekli olan, pürin denilen bir maddenin kanda birikmesi ve ürik asite dönüştürülmesi sırasında sorunlar yaşanır ve kanda ürik asit birikir. Vücudumuz bu fazla ürik asiti atmalıdır. Eğer atamazsa bazı sorunlar yaşanır. 

indir.jpg
ilaclar_decupe2.png